• CONSTRUCCIONES STAN LLORET, S.L.
 • Av. Vila de Blanes 99-101
 • 17310 Lloret de Mar (Girona)
 • 972 37 41 58
 • 636 06 04 46
 • Localització
Cerca avançada

Avisos legals

 1. Segons el que disposa l'article 9 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es fa constar que el present lloc web és propietat de CONSTRUCCIONS STAN LLORET, S.L. amb CIF B17834656 i amb domicili social a Av. Vila de Blanes 99-101, 17310 Lloret de Mar (Girona) ESPANYA, i inscrita en el Registre Mercantil de Girona, tom 2235 llibre 0 foli full GI-37450 Inscripció 1.

 2. Protecció de dades de caràcter personal

  En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, d'ara endavant conegut com a Reglament general de protecció de dades o RGPD; CONSTRUCCIONS STAN LLORET, S.L. informa els usuaris que les dades introduïdes en els formularis de contacte, i de contractar s'emmagatzemaran en tractaments propietat de CONSTRUCCIONS STAN LLORET, S.L.

  Així mateix, CONSTRUCCIONS STAN LLORET, S.L. es compromet a complir amb el que disposa la normativa sobre protecció de dades anteriorment esmentada, així com a fer complir les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades al personal al seu servei que tracti dades de caràcter personal, evitant d'aquesta manera, la pèrdua, alteració i accés no autoritzat als mateixos. Aquest personal es troba subjecte al deure de secret i confidencialitat respecte a les dades que tracta en els mateixos termes que CONSTRUCCIONS STAN LLORET, S.L.

  Dret d'accés, rectificació i cancel·lació

  El titular de les dades té el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. Per exercitar aquests drets, els titulars de les dades poden dirigir una petició escrita per correu postal a l'adreça de contacte Av. Vila de Blanes 99-101, 17310 Lloret de Mar (Girona), Espanya, o bé poden contactar a través del telèfon +34 972 37 41 58

  Divulgació de la informació a terceres parts

  CONSTRUCCIONS STAN LLORET, S.L. es compromet a no vendre o transferir la informació personal recollida en els seus llocs web a altres entitats per a la seva utilització sense la seva aprovació expressa i oferint-li la oportunitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i oposició comentada anteriorment.

  Enllaços externs

  Si l'usuari opta a abandonar aquest lloc web a través d'enllaços a pàgines web no pertanyents a la nostra empresa, CONSTRUCCIONS STAN LLORET, S.L. no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'Usuari.

  Qüestions legals

  Aquest és un lloc web que està subjecte a la Llei espanyola. CONSTRUCCIONS STAN LLORET, S.L. podrà disposar de la informació personal proporcionada per l'usuari sense el seu consentiment quan així li sigui exigit legalment, o bé actuant de bona fe sempre que aquesta acció sigui necessària per investigar o protegir els convidats, visitants o associats de CONSTRUCCIONS STAN LLORET, S.L. o a béns de la seva propietat (incloent aquest lloc web).

  Autorització expressa de l'usuari

  Si l'usuari opta per cedir-nos l'opció d'usar les seves dades de contacte per a fins comercials, publicitaris i ofertes, podrà rebre trucades telefòniques, sms, emails, etc ... Podent exercir els seus drets exercits anteriorment en l'apartat 2 d'aquest avís legal

  Canvis en la Política de Privacitat d'aquest lloc web

  CONSTRUCCIONS STAN LLORET, S.L. podrà incloure canvis en la Política de Privacitat d'aquest lloc web. Tots els canvis seran posats a la seva disposició en aquesta web, per mantenir informat a l'usuari.

Av. Vila de Blanes 99-101
17310
Lloret de Mar (Girona)
 • CONSTRUCCIONES STAN LLORET, S.L.
 • Av. Vila de Blanes 99-101
 • 17310 Lloret de Mar (Girona)
 • 972 37 41 58
 • 636 06 04 46

© CONSTRUCCIONES STAN LLORET, S.L. 2020

Avisos legals